สรุปประเด็นสำคัญ
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทย 10 ล้านคนในปี 2565 โดยในช่วง 10 เดือนแรกปี 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสมแล้วกว่า 7.56 ล้านคน และคาดว่าจะเดินทางเข้าไทยอีกประมาณ 1.5 ล้านคนต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2565
– ททท. คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ 18 ล้านคน (Base Case) สร้างรายได้ประมาณ 970,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยส่งเสริมสำคัญ ได้แก่ การเปิดประเทศของหลายๆประเทศ รวมถึงการร่วมมือกับสายการบินและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อผลักดันให้มีเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น
– กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักที่คาดว่าจะเดินทางเข้าไทย จะมาจากกลุ่มประเทศที่อยู่ในระยะใกล้ เช่น มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น เนื่องจากเที่ยวบินระยะไกลอย่างโซนยุโรปยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องจับตา เนื่องจากหากจีนมีการเปิดประเทศอย่างเต็มตัว จะมีโอกาสที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยได้ถึง 30 ล้านคน (Best Case) สร้างรายได้กว่า 1.5 ล้านล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจ – 16 พ.ย. 65

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าบอร์ด ททท. มีมติเห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานของ ททท. ปี 2566 ได้แก่ “เป้าหมายตำแหน่งทางการตลาด” คือ การผลักดันอันดับประเทศที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก “เป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ” แบ่งเป็น 3 ซีเนริโอ คือ Worst Case, Base Case และ Best Case ททท. ตั้งเป้าหมายรายได้รวม (ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ) อยู่ที่ 1.25-2.38 ล้านล้านบาท โดยประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 11-30 ล้านคน ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 50,000-54,000 บาทต่อคน สร้างรายได้ 5.8 แสนล้านบาท-1.5 ล้านล้านบาท และประมาณการตลาดในประเทศอยู่ที่ 117-135 ล้านคน-ครั้ง ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 4,200-4,800 บาทต่อคน สร้างรายได้ 6.7-8.8 แสนล้านบาท

ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 30 ต.ค. 65 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 7.56 ล้านคน และในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปราวเดือนละอีก 1.5 ล้านคน ดังนั้นในปีนี้ไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ในปีหน้ากระทรวงการคลัง มองว่าไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ราว 20 ล้านคน ก็อยู่ในช่วงเดียวกับที่ ททท. ประมาณการณ์ไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ 11-30 ล้านคน ซึ่งไทยเป็นอันดับ 1 ที่ท่องเที่ยวฟื้นเร็วที่สุดในโลก และต้องพยายามผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปัจจัยในปีหน้าที่มีผลต่อการเติบโตของการท่องเที่ยว ยังเป็นเรื่องของปริมาณที่นั่งบนเครื่องบินของสายการบินที่ทำการบินเข้าไทย ที่ ททท. ยังคงต้องร่วมมือกับสายการบินและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผลักดันให้มีสายการบินเปิดบินเข้าไทยให้มากขึ้น ให้ขยับเข้าใกล้ก่อนเกิดโควิดให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงสถานการณ์เงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น สงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินมีราคาสูงขึ้น เป็นอุปสรรคสำหรับตลาดระยะไกลอย่างยุโรป ขณะที่ตลาดในประเทศก็มีปัจจัยเรื่องของการเปิดประเทศในหลายประเทศที่เกิดขึ้น ก็อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไทยเริ่มเดินทางเที่ยวต่างประเทศ ไม่เหมือนในปีนี้ที่คนไทยเที่ยวในประเทศเป็นหลัก ซึ่งในปีหน้า ททท. ก็จะเน้นกระตุ้นความถี่ในการเดินทางของกลุ่มกระแสหลัก โดยคงอัตราการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยกระแสหลักไม่น้อยกว่า 80% อัตราการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองไม่น้อยกว่า 80% กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าเป้าหมายนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้าไทยในปี 66 สำหรับตลาดต่างประเทศเรามองเป้าไว้ที่กรณีฐานหรือ Base Case คือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 18 ล้านคน สร้างรายได้ 971,790 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ 13,022,500 คน คิดเป็นสัดส่วน 72.34% สร้างรายได้ 597,720 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 61.5% ส่วน Best Case จะอยู่ที่ 30 ล้านคน สร้างรายได้ 1.5 ล้านล้านบาท ณ ขณะนี้กรณี Base Case เป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้ เมื่อพิจารณาจากที่นั่งบนเครื่องบินที่เข้าไทยที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ต่างจากเที่ยวบินระยะไกลที่ยังกลับมาได้ไม่เต็มที่ โดยตลาดระยะใกล้ที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง มาเลเซีย ที่ส่วนใหญ่กว่า 80-90% เดินทางข้ามแดนมาทางรถยนต์และรถไฟที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งปีหน้าตั้งเป้าไว้ที่ 3 ล้านคน อินเดีย 1.42 ล้านคน เกาหลีใต้ 1.11 ล้านคน สิงคโปร์ 1.08 ล้านคน ฮ่องกง 1.05 ล้านคน ออสเตรเลีย 5.22 แสนคน มองว่าในปีหน้าถ้าจีนทยอยเปิดประเทศ เราก็ตั้งเป้านักท่องเที่ยวจีนที่ 9 ล้านคน แต่หากจีนเปิดประเทศเต็มที่ กรณี Best Case ก็เป็นไปได้

นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. กล่าวว่าแม้จีนจะมีนโยบายโควิดเป็นศูนย์ แต่จีนก็แง้มประตูออกไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการไฟเขียวให้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างสายการบินของไทยและจีน เข้าไทยต่อเนื่องโดยตอนนี้เพิ่มเป็น 5 เท่าแล้ว จาก 20 กว่าเที่ยวบินต่อเดือนขึ้นมาเป็น 120 เที่ยวบินต่อเดือน จากการอนุญาติให้นักเรียน นักธุรกิจ การเดินทางรักษาสุขภาพ นักเดินทางกรุ๊ปไมซ์ เดินทางออกนอกจีนได้ ที่ผ่านมาก็มีคนจีนมาไทยแล้ว 2.19 แสนคน ล่าสุดจีนยังประกาศให้บริษัทเอเย่นต์ต่างชาติในจีน เตรียมขายทัวร์เอ้าท์บาวด์ออกจากเซี้ยงไฮ้ ฉงชิ่ง รวมถึงเอเย่นต์จีนก็เตรียมแผนขายเมืองไทยแล้ว โดย C-Trip บริษัททราเวลออนไลน์ชื่อดังของจีน ก็จะเริ่มขายโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวของไทยตลอดทั้งปีหน้า (ขายแยกไม่ได้ขายเป็นแพ็คเกจทัวร์) เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. นี้เป็นต้นไป ซึ่งถ้าซื้อไปสามารถเก็บได้ 2 ปี และในวันที่ 11 ม.ค. ปีหน้าซีอีโอของ C-Trip ก็จะร่วมกับททท. ในการจัดไลฟ์สตรีมมิ่งขายประเทศไทยเป็นเวลา 3 ชั่วโมงด้วย ซึ่งวันนี้เอเย่นต์จีนตื่นตัวและเตรียมพร้อมมาก รอเพียงนโยบายจากจีน ที่ต้องลุ้นกันในวันประชุม 2 สภาของจีนในช่วงเดือน มี.ค. นี้

ข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ บทความเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65
หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง : GRAND, PF, MJD, TAA, CMC, CI, MK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *