โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.95 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
1.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ MJD22DA จำนวน 738 ล้านบาท
2.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ MJD22DB จำนวน 400 ล้านบาท
3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร : BB แนวโน้ม Stable โดย TRIS เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bluebellgroup.co.th/mjd/
สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @bluebellfin

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=473665&SD=0811256510112565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *