บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND)

GRAND ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500 ล้านบาท  อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท มูลค่าประเมิน โดยวิธีคิดจากรายได้ 4,184 ล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ ต้องไม่น้อยกว่า 1.19 เท่า

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้

  1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน 1,302.710 ล้านบาท
  2. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ GRAND22OA ที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 1,402.20 ล้านบาท
  3. 3. เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 10 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร “BB-“ แนวโน้ม “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 (ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้)

นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7  กรกฎาคม 2565 

สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @BlueBellFin

คำเตือน:

   การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=421487

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *