บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้บริษัทออกใหม่ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (MUD)

MUD ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้
1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และชำระคืนหนี้ จำนวน 250 ล้านบาท
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จำนวน 50 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร “BBB-“ แนวโน้ม “Negative” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 (ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้)

นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565

สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @BlueBellFin

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=438211

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *