บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF)

PF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด มูลค่าไม่เกิน 2,100 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันได ดังนี้

1. ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี

2. ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี

3. หลังปีที่ 2 จนครบอายุหุ้นกู้  อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ 6.97 % ต่อปี)

หลักประกัน ประกอบด้วย

  1. ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปราศจากภาระผูกพัน จำนวน 1 แปลง บริเวณถนนรามอินทรา กม. 8 (ติดสถานีรถไฟฟ้าคู้บอน) เนื้อที่ 11-0-40.4 ไร่ มูลค่าประเมิน 1,110.10 ล้านบาท
  2. สิทธิการเช่าที่ดินบริเวณถนนรามอินทรา กม. 8 จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 34 ไร่ มูลค่าประเมินประมาณ 1,150 ล้านบาท
  3. สิทธิการเช่าที่ดินบริเวณถนนรามอินทรา กม. 8 (ติดถนนคู้บอน) จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ มูลค่าประเมินประมาณ 104 ล้านบาท
  4. สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก จำนวน 30 ล้านบาท

มูลค่าหลักประกันรวมประมาณ 2,394.10 ล้านบาท                              

ทั้งนี้มูลค่ารวมของหลักประกันทั้งหมดจะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ 

  1. เพื่อชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน
  2. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ PF229A
  3. เพื่อชำระหนี้คืนหุ้นกู้ PF22OA
  4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร BB แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม    2564 (ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้)

นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 

สนใจติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2249-2999 หรือ line : @BlueBellFin

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=441836

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *