Category Archives: CMC

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (CMC)

CMC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

EIC คาดการณ์แนวโน้มและผลกระทบของอสังหาริมทรัพย์ จากการไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนคลาย LTV ในปี 2023

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (Economic Intelligence Center: EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดว่า การไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนคลาย

ททท. ตั้งเป้า ไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติติด Top 5 ของโลกในปี 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทย 10 ล้านคนในปี 2565

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านจุดต่ำสุดหรือยัง

ศูนย์วิจัยกรุงศรีมองว่า ธุรกิจที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ระดับ 4 – 7% ต่อปี ในปี 2565 – 2567 จากกำลังซื้อที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ