Category Archives: NVD

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 (NVD)

NVD ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านจุดต่ำสุดหรือยัง

ศูนย์วิจัยกรุงศรีมองว่า ธุรกิจที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ระดับ 4 – 7% ต่อปี ในปี 2565 – 2567 จากกำลังซื้อที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ