Category Archives: TAA

ททท. ตั้งเป้า ไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติติด Top 5 ของโลกในปี 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทย 10 ล้านคนในปี 2565

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด     (TAA) ครั้งที่ 2/2565

TAA ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งปีหลัง

สรุปประเด็นสำคัญ – ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์นักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 65 จะมีจำนวน 5 ล้านคน หรือขยายตัว 160% จากครึ่งปีแรก

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ประชาสัมพันธ์หุ้นกู้ออกใหม่ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA)

TAA ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)