เริ่มสมัครเปิดบัญชีเพื่อลงทุนหุ้นกู้ กับ บล.บลูเบลล์ เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ

 

วิธีการสมัครเปิดบัญชีเพื่อลงทุนหุ้นกู้ กับ บล.บลูเบลล์ (คลิกที่นี่)

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีกับบลูเบลล์ ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนก่อน โดยมีช่องทางการยืนยันตัวตนทั้งหมด 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ยืนยันตัวตนผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยสมัครบริการ NDID กับธนาคารนั้นๆ
 2. AIS Shop หรือ ตู้ KIOSK ของ AIS
 3. ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานใหญ่ บล.บลูเบลล์ (Dip Chip)

วิธีการสมัครบริการและยืนยันตัวตนด้วย National Digital ID (NDID)

ก่อนที่ลูกค้าจะทำการเปิดบัญชีกับบลูเบลล์ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียน NDID กับธนาคารเพื่อรับบริการ NDID เสียก่อน ถึงแม้ว่าจะมีบัญชีธนาคารแล้ว ก็จะยังไม่สามารถใช้ NDID ได้เลยหากยังไม่ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนนี้ หากท่านพบปัญหาการลงทะเบียนสมัครใช้บริการและยืนยันตัวตนผ่าน NDID กรุณาติดต่อกับธนาคารโดยตรง

เตรียมตัวก่อนเริ่มลงทะเบียน NDID

 1. มีการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรของธนาคารนั้นแล้ว
 2. เคยถ่ายรูปยืนยันตัวที่ธนาคารหรือผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคาร
 3. มีแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ธนาคารไว้ในอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน

*การยืนยันตัวตนด้วย Nation Digital ID – NDID ภายใต้ Regulatory Sandbox ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

วิธีการสมัครบริการและยืนยันตัวตนด้วย AIS Shop หรือ ตู้ KIOSK ของ AIS (คลิกที่นี่)         

 

การยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตอ (Nation Digital ID – NDID) เพื่อเปิดบัญชีออนไลน์กับบลูเบลล์

NDID (Nation Digital ID) คือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า (Face Recognition) เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรม โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยสำคัญ ตามแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้าของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

NDID คืออะไร

 1. NDID คือโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เรียกว่า “บริการ NDID” โดยได้รับการกำกับดูแลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. บนระบบของ NDID จะประกอบไปด้วยบริษัทสมาชิกที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เรียกว่า IdP (Identity Provider) ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารเป็นผู้ให้บริการ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ประชาชนที่ต้องการใช้บริการ NDID จะต้องมีตัวตนบนโลกดิจิทัลก่อน (Digital ID) ตามคุณสมบัติที่กำหนดด้านล่างนี้ จึงจะใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ เช่น หากเราจะเลือกให้ธนาคาร A เป็นผู้พิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ IdP ของเรา เราต้องมั่นใจว่าได้ผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้มาอย่างครบถ้วน
  • มีบัญชีที่ใช้งานได้ตามปกติกับธนาคาร A
  • เคยทำธุรกรรมกับธนาคาร A โดยการเสียบบัตรประชาชนของคุณผ่านเครื่องอ่านบัตรของธนาคาร A แล้ว เพราะการทำธุรกรรมออนไลน์ ระบบอ้างอิงมาตรฐานที่สูงมาก เครื่องอ่านบัตรจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลบนบัตรประชาชนครบถ้วนถูกต้อง
  • มีแอพพลิเคชั่นของธนาคาร A (Mobile Banking) และลงทะเบียนพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว
  • เคยถ่ายรูปแบบตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) บนแอพพลิเคชั่นของธนาคาร A หรือ เคยถ่ายรูปไว้ที่สาขาธนาคาร A การถ่ายรูปยิ่งเพิ่มความมั่นใจปลอดภัยทุกครั้งที่จะทำธุรกรรมออนไลน์ ตามมาตรฐานสากล
  • ได้ลงทะเบียนบริการ NDID บน Mobile Application เรียบร้อยแล้ว
 4. หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (IdP) และสถาบันการเงินที่ขอให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (เรียกว่า Relying Party: RP) เพื่อที่จะเปิดบริการให้กับลูกค้าตนเอง จะต้องเป็นสมาชิกของ NDID ซึ่งจะมีการกำหนด และตรวจสอบมาตรฐานของสมาชิกอย่างเคร่งครัด บนหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากประชาชนที่มาใช้บริการ

ที่มา: https://www.ndid.co.th/

NDID ดีอย่างไร

 1. ลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่น
 2. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
 3. มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล