เปิดโอกาสรับความมั่งคั่งจากกองทุน SSF, RMF และ ThaiESG ตั้งแต่ต้นปี
รับโปรโมชันพิเศษ! เพิ่มความมั่งคั่งกับแผนการลงทุนแบบประจำ DAC
 
รับหน่วยลงทุนพิเศษเพิ่ม 0.3% ของเงินลงทุนแบบประจำ (DCA) ขั้นต่ำ 5,000 บาท
ลงทุนครั้งแรกระหว่างเดือน  มกราคม 2567 – เมษายน 2567 และต่อเนื่อง 12 เดือนติดต่อกัน

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ (DCA) ผ่านช่องทาง Streaming Fund Plus หรือ แบบฟอร์มขอใช้บริการ DCA ผ่านทาง บล.บลูเบลล์เท่านั้น (ไม่รวมการซื้อเป็นรายครั้ง) โดยสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) ที่ บล.บลูเบลล์ จำหน่าย โดยมียอดลงทุนในกองทุนรวมเดียวกันเป็นจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ตั้งแต่ มกราคม 2567 – เมษายน 2567 ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท ต่อเนื่องกัน 12 เดือน
  2. หากไม่มีรายการซื้อกองทุนรวมในเดือนใดเดือนหนึ่ง เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนรวมนั้นขาดความต่อเนื่องไม่ครบ 12 เดือน จะถือว่าผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
  3. หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อกองทุนรวมต่อเนื่องครบ 12 เดือนแต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากัน บริษัทจะคำนวณจากจำนวนเงินในรายการที่น้อยที่สุด เพื่อเป็นยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  4. ผู้ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป (Money Market Fund) มูลค่า 0.3% ของยอดเงินลงทุนสะสม
  5. ผู้ลงทุนได้รับหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะคำนวณยอดสะสมตามเลขที่ผู้ถือหน่วย ทั้งนี้เมื่อผู้ลงทุน ปฏิบัติตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายครบ 12 เดือนต่อเนื่องกัน และต้องถือหน่วยลงทุนจนถึง 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  6. บล. บลูเบลล์จะทำรายการซื้ออัตโนมัติในหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ ชนิดทั่วไป (Money Market Fund) ภายใน 30 มิถุนายน 2568 หลังคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมเรียบร้อย โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำรายการซื้อ
  7. หน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้อีก
  8. บล. บลูเบลล์ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบล. บลูเบลล์ ถือเป็นสิ้นสุด

 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF, RMF และ ThaiESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *