“ตราสารที่มีอนุพันธ์แฝง”

ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจากบลูเบลล์ ให้คุณสามารถปรับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนของคุณ เพื่อผลตอบแทนที่มาพร้อมกับความสบายใจสูงสุด ตอบโจทย์การสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในขณะเดียวกันยังสามารถปกป้องเงินต้นหรือมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากส่วนของอนุพันธ์อีกด้วย ช่วยให้การบริหารพอร์ตการลงทุนมีความคล่องตัวและสามารถตอบรับได้กับทุกสภาวะตลาด และยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด