“ตลาดรองตราสารหนี้”

ตลาดรองตราสารหนี้ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถบริหารพอร์ตได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการปรับพอร์ตในระหว่างการลงทุนก่อนหุ้นกู้ครบอายุ เพิ่มสภาพคล่องของพอร์ทการลงทุนจากการขายหุ้นกู้ที่ถืออยู่ หรือมีโอกาสในการซื้อตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังที่ไม่มีการจำหน่ายบนตลาดแรกแล้ว

ด้วยบริการซื้อ-ขายหุ้นกู้บนตลาดรอง หุ้นกู้ทุกๆ ตัว ทุกอันดับความน่าเชื่อถือที่นักลงทุนซื้อจาก บล.บลูเบลล์ จะมาสามารถนำมาขายบนตลาดรองได้ เพื่อสร้างความสะดวก ความสบายใจ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนกับเรา